Het juiste bekapinterval – Perfect timing

Het belang van niet al te lange bekapintervallen – uitgroei vs. vergroei

Van alle paarden die ik bekap staan de meeste 5 wekelijkse intervallen, een aantal intensieve hoefrevalidatie gevallen staan op intervallen van 2 tot 3 weken. En dan zijn er nog een aantal paarden die om de 6 weken worden bekapt.

5 weken bekapinterval

Ik hoor je denken, om de 5 weken?? Wij zijn vaak gewend dat de smid om de 8 tot 10 weken komt, ik hoor soms zelfs nog verhalen dat paarden maar 2 keer per jaar naar de smid hoeven, zeker bij shetjlanders gebeurt dit nog best vaak. Het is niet nodig of de hoeven groeien heel langzaam, dit zijn vaak de redenen hiervoor.  Zeker bij de tweede stelling gaan bij mij de alarmbellen af. Een paard met ‘geen’ hoefgroei is misschien gunstig wat betreft kostenbesparing op de smid, maar een paard met zeer trage hoefgroei is gewoon niet gezond!

Een paard met goed functionerende hoeven, voldoende beweging en goed voer groeit makkelijk 1 centimeter hoefwand en een paar millimeter zool per maand. Als een paard aanzienlijk minder hoefgroei heeft is dit doorgaans een teken dat er in de stofwisseling en/of doorbloeding van onderbeen en hoef iets niet helemaal klopt! Trage hoefgroei zou dus een reden moeten zijn om wat verder naar de gezondheid van je paard te gaan kijken.   

De rol van huisvesting voor de bekapinterval

Afhankelijk van vooral de hoefgezondheid en huisvesting is er wat variatie mogelijk qua groei en natuurlijk ook slijtage en dus ook in de bekapintervallen, al ken ik weinig plekken en paarden waar voldoende en juiste slijtage ontstaat waardoor bekapintervallen uitgesteld kunnen worden. Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat 6 weken tussen de bekapbeurten echt de max is voordat er ipv uitgroei vergroei van het hoorn plaats vindt en om eerlijk te zijn, zijn de 5-6 weken voor veel paarden, zeker in de zomermaanden al te lang en is het meer een compromis met/voor de eigenaar.

Uitgroei van hoeven

Uitgroei betekend dat het hoorn in zijn geheel wat groeit, maar de hoef verder in balans groeit en slijt. Tijdens het bekappen is er dan ook niet veel meer nodig om het uitgegroeide hoorn weer op de juiste plek in te korten. Zodra er echter sprake is van vergroei ontstaan er scheefheden, disbalansen, drukpunten en letterlijk vergroeiingen van het hoorn waardoor het de verkeerde kant op groeit. In dit geval moet er doorgaans dan meer ‘gecorrigeerd’ worden om het vergroeide hoorn weer op de juiste plek terug te krijgen. Dit betekend in de praktijk vaak meer inkorten dan wat wenselijk is, te voorkomen doormiddel van de intervallen terug te schroeven zodat wij de vergroeiing voor zijn.

Kortere intervallen voor revalidatietrajecten

Paarden met ernstige hoefproblemen hebben nog kortere intervallen tussen de hoefbehandelingen nodig. Korte intervallen tijdens een hoefrevalidatietraject maken het mogelijk om de hoef sneller weer de goede kant op te sturen en de situatie sneller te stabiliseren. Bovendien is het voor mij als hoefdeskundige belangrijk om de hoeven tijdens een dergelijk intensief traject goed te kunnen monitoren en erop in te kunnen spelen. Een hoef is zeer veranderlijk, en dat kan positief maar ook negatief uitpakken en daarom is het belangrijk om de hoef en het gehele paard in een periode van ziekte goed te ondersteunen.    

Wil je meer weten over een mogelijk hoefrevalidatietraject? Lees dan hier verder.