HOEF­REVALIDATIE

Waarom een hoef­revalidatie­traject?

Is dat niet het zelfde als goed bekappen?

Waar goed, correct en bij het paard passend bekappen van de hoef bij mij altijd centraal staat, zijn er wezenlijke verschillen tussen regulier hoefonderhoud en een hoefrevalidatie.
Bij ernstige hoefproblemen is regulier hoefonderhoud doorgaans onvoldoende. De hoef, het paard en de eigenaar hebben tijdens een revalidatietraject intensiever aandacht nodig.

Mijn specialisatie is het behandelen en begeleiden van acute en chronische hoefbevangenheid en hoefkatrolgerelateerde klachten!

Wat maakt het bijzonder?

Er is wezenlijk verschil tussen het reguliere hoefonderhoud en een speciaal revalidatietraject. Het traject is namelijk afgestemd op de behoeftes van een paard met serieuze hoefgezondheidsproblemen. Om dit soort paarden optimaal te kunnen helpen heb ik mijn aanbod iomtrent hoefrevalidatie op zulke situaties meer toegespitst..

Bekapintervallen & veranderingen

Bekapintervallen zijn korter. In de begin fase doorgaans om de 1 a 3 weken. In een stabielere fase wordt dit verlengt richting reguliere onderhoudsintervallen van 4+ weken. De exacte intervallen kunnen tussen de behandelingen variëren afhankelijk van de specifieke problematiek en verloop van de hoefrevalidatie.
Tijdens een revalidatietraject kunnen mogelijke aanpassingen, veranderingen of correcties sneller worden doorgevoerd.

Hulpmiddelen & therapievormen

Er kunnen diverse orthopedische hulpmiddelen aan bod komen zoals speciale hoefschoenen, permanent gelijmde hoefbescherming of andere hoefbeschermende of -corrigerende middelen. Met regelmaat gebeurt het dat tijdens een traject gewisseld wordt tussen de blote hoef en mogelijke hulpmiddelen.
Aanvullende therapievormen worden in het begin van het traject besproken en/of aanbevolen waar nodig. Waar bij regulier hoefonderhoud ook mogelijke therapieën besproken kunnen worden staat de complementaire aanpak voor een revalidatietraject voor een zo snel mogelijk herstel centraal

Contact vooraf & tijdens

Het voorafgaande contact is intensiever omdat er nader bepaald dient te worden wat de specifieke problematiek is en of ik uw paard met een toegespitst behandeltraject zou kunnen helpen. Tevens vindt er gedurende het traject intensief contact plaats tussen u en mij en waar nodig andere therapeuten. Ook bij regulier hoefonderhoud is er vanzelfsprekend regelmatig contact met de eigenaar. Het contact omtrent een ziek of te wel revaliderend paard is echter vele malen intensiever en vaker.

Behandelduur & samenwerking

De tijdsduur van een behandeling tijdens een revalidatietraject is doorgaans langer. Waar regulier hoefonderhoud circa 30 minuten duurt kan het revalidatieconsult duren tussen 45 en 90 minuten.
Tevens is het mogelijk dat uw huidige hoefdeskundige betrokken wordt zodat hij/zij de behandeling op een gegeven moment kan voortzetten.

De voordelen op een rij

Werkgebied

De consulten voor een revalidatietraject worden aangeboden binnen een straal van 20 km rondom 6599CJ. Grotere afstanden zijn voor een intensief traject niet haalbaar. Alternatief kunnen de consulten en behandelingen ook bij mij plaats vinden.

Kosten

Consult kosten tijdens een revalidatietraject zijn inclusief btw en reiskosten, exclusief eventueel bijkomende behandelingen (door andere behandelaars), producten of andere toepassingen.

Op het moment dat het paard weer stabieler is en de benadering weer meer op die van regulier hoefonderhoud lijkt worden de tarieven voor de behandeling aangepast naar hoefonderhoudPLUS. De exacte kosten hiervan worden tzt concreet besproken, afhankelijk van wat er nog nodig is.

Prijs op aanvraag

“Lennart is een betrouwbare down to earth vakman, door zijn nieuwsgierigheid blijft hij zich ontwikkelen. Lennart kan zijn theoretische kennis omzetten naar de praktijk en is goed in staat zijn kennis over te brengen naar zijn klanten en leerlingen. Daarnaast is hij enorm betrokken bij zijn klanten waardoor hij deze het gevoel geeft samen de kleine en grote uitdagingen te dragen.”
Nadia, Malden
Winkelwagen0
Er zijn geen producten
Verder winkelen