Ambulante
Hoef­revalidatie

Waarom een hoef­revalidatie­traject aangaan?

En is dat niet het zelfde als goed bekappen?

Waar goed, correct en bij het paard passend bekappen van de hoef bij mij altijd centraal staat, zijn er wezenlijke verschillen tussen regulier hoefonderhoud en een hoefrevalidatie.
Bij ernstige hoefproblemen is regulier hoefonderhoud doorgaans onvoldoende. De hoef, het paard en de eigenaar hebben tijdens een revalidatietraject, op weg naar herstel, meer aandacht nodig. Mijn specialisatie ligt in het geval van hoefrevalidatie in hoefbevangenheid, hoefkatrolgerelateerde klachten en onduidelijke gevoeligheden/kreupelheden voortkomend uit de hoef.

Wat maakt het bijzonder?

Er is wezenlijk verschil tussen het reguliere hoefonderhoud en een speciaal revalidatietraject. Het traject is namelijk afgestemd op de behoeftes van een paard met serieuze hoefgezondheidsproblemen. Om dit soort paarden optimaal te kunnen helpen heb ik mijn aanbod iomtrent hoefrevalidatie op zulke situaties meer toegespitst..

Bekapintervallen & veranderingen

Bekapintervallen zijn korter. In de begin fase doorgaans om de 1 a 3 weken. In een stabielere fase wordt dit verlengt richting reguliere onderhoudsintervallen van 4+ weken. De exacte intervallen kunnen tussen de behandelingen variëren afhankelijk van de specifieke problematiek en verloop van de hoefrevalidatie.
Tijdens een revalidatietraject kunnen mogelijke aanpassingen, veranderingen of correcties sneller worden doorgevoerd.

Hulpmiddelen & therapievormen

Er kunnen diverse orthopedische hulpmiddelen aan bod komen zoals speciale hoefschoenen, permanent gelijmde hoefbescherming of andere hoefbeschermende of -corrigerende middelen. Met regelmaat gebeurt het dat tijdens een traject gewisseld wordt tussen de blote hoef en mogelijke hulpmiddelen.

Aanvullende therapievormen worden in het begin van het traject besproken en/of aanbevolen waar nodig. Waar bij regulier hoefonderhoud ook mogelijke therapieën besproken kunnen worden staat de complementaire aanpak voor een revalidatietraject voor een zo snel mogelijk herstel centraal

Contact vooraf & tijdens

Het intakegesprek bij een revalidatietraject is uitgebreider en u ontvangt in het begin en einde een verslag.Het voorafgaande contact is intensiever omdat er nader bepaald dient te worden wat de specifieke problematiek is en of ik uw paard met een toegespitst behandeltraject zou kunnen helpen. Intensief contact tussen u en mij en waar nodig andere therapeuten. Ook bij regulier hoefonderhoud is er vanzelfsprekend regelmatig contact met de eigenaar. Het contact omtrent een ziek of te wel revaliderend paard is echter doorgaans intensiever en vaker.

Behandelduur & samenwerking

De tijdsduur van een behandeling tijdens een revalidatietraject is doorgaans langer. Waar regulier hoefonderhoud circa 30 minuten duurt kan het revalidatieconsult duren tussen 45 en 90 minuten.
Tevens is het mogelijk dat uw huidige hoefdeskundige betrokken wordt zodat hij/zij de behandeling op een gegeven moment kan voortzetten.

De voordelen op een rij

✓ Duidelijk contact en snelle schakeling

✓ Directe begeleiding en behandeling aan huis* voor zo min 
    mogelijk stress voor uw paard

✓ Verslag bij begin en eind van het traject

✓ Samenwerking met uw bekende behandelaars

✓ Zeer regelmatig contact tijdens de consulten zodat de
ontwikkeling van het traject nauw kan worden besproken

✓ Aan begin van het traject ontvangt u een inschatting van het
t
ijdsbestek en de kosten van een dergelijk traject.

ld-hoefverzorging
Ambulante hoefrevalidatie LD hoefverzorging

Werkgebied

De consulten voor een revalidatietraject worden aangeboden binnen een straal van 30 km rondom 6595PC. Grotere afstanden zijn voor een intensief traject niet haalbaar.

Kosten

Consult kosten tijdens een revalidatietraject zijn inclusief btw en reiskosten, exclusief eventueel bijkomende behandelingen (door andere behandelaars), producten of andere toepassingen.

Op het moment dat het paard weer stabieler is en de benadering weer meer op die van regulier hoefonderhoud lijkt worden de tarieven voor de behandeling aangepast naar hoefonderhoudPLUS. De exacte kosten hiervan worden tzt concreet besproken, afhankelijk van wat er nog nodig is.

Prijs op aanvraag

Neem contact op

*de juiste voorwaarden moeten aanwezig zijn of er moet actief gekeken worden naar degelijke opties. Voor een zo groot mogelijke kans van herstel is het belangrijk dat het paard in zijn paardeigen behoeftes is voorzien, óf dat er in ieder geval duidelijk naar toe wordt gewerkt.
Mocht tijdens het voorafgaande contact en/of een intakegesprek duidelijk worden dat ik denk het paard niet op de plek waar deze staat gehuisvest door mij geholpen kan worden, zal ik doorverwijzen naar mijn collega Klaas Feuth. Klaas biedt opname van zeer ernstige gevallen bij hem op locatie aan.